Πρόκειται για μια λέξη που έχει εισέλθει στη ζωή μας και την ακούμε συνεχώς τόσο στα ΜΜΕ όσο και στην καθημερινότητά μας. Γνωρίζετε όμως πότε ακούστηκε για πρώτη φορά;Ο όρος αναφέρεται στον κοινωνικό αποκλεισμό, περιορισμό, αποφυγή ή απομόνωση για συγκεκριμένο χρόνο σε άτομα που έχουν προσβληθεί ...