Επικοινωνία

 
 
 

 
 
 
 

Επίσημες Μεταφράσεις METAFRASI Θεσσαλονίκη

 
 
 
 
 
 
Τηλέφωνο
2313251591

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προσφορά Μετάφρασης
 
 
 
Είδος Πελάτη:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
Θέλετε:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιθυμητή παράδοση:
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική Γλώσσα:
 
 
 
 
 
 
 
 
Γλώσσα (ες) μετάφρασης:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Το σύνολο των αρχείων που επισυνάπτονται δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB