Ιατρικές Μεταφράσεις

Επίσημες Μεταφράσεις METAFRASI Θεσσαλονίκη

Ο κλάδος της ιατρικής αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση σε ό,τι αφορά στη μετάφραση. Από τον φαινομενικά απλούστερο έως τον πλέον εξειδικευμένο και δυσεύρετο όρο, κάθε λέξη είναι ύψιστης σημασίας για την επιτυχή έκβαση οποιασδήποτε υπόθεσης.

Η εταιρεία METAFRASI στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με ιατρούς ποικίλλων ειδικοτήτων, δίνει μεγάλο βάρος στην έρευνα και στη σωστή απόδοση ιατρικών όρων και κειμένων ώστε να διασφαλιστεί η πιστότητα και η ακρίβεια που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.

Η πολυετής εμπειρία μας σε μεταφράσεις ιατρικών κειμένων τόσο από φορείς του εξωτερικού όσο και από ελληνικά ιδρύματα και οργανισμούς, καθώς και η συνεχής ενημέρωσή μας για τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις μας επιτρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την ορθότητα της μετάφρασης και την απροβλημάτιστη ανάγνωση των κειμένων από Έλληνες ή ξένους επιστήμονες.

Η συνεχώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων μας στον τομέα της Ιατρικής, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε με ταχύτητα σε περιπτώσεις επείγουσας μετάβασης του ασθενούς στο εξωτερικό ή λήψης ιατρικής εξέτασης από φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού προς μελέτη από αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα.

Κείμενα ιατρικού περιεχομένου αποτελούν ενδεικτικά τα παρακάτω:
$

Ιατρικές γνωματεύσεις

$

Φάκελοι ασθενών

$

Γνωματεύσεις Αξονικής Τομογραφίας (CT)

$

Γνωματεύσεις Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI)

$

Γνωματεύσεις Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN)

$

Ακτινογραφίες (X-RAY)

$

Μαστογραφίες (MG)

$

Αγγειογραφίες (DGA)

$

Βιοψίες υλικού

$

Γνωματεύσεις ιστολογικών εξετάσεων

$

Αιματολογικές εξετάσεις

$

Εξετάσεις ούρων

$

Βιοχημικές εξετάσεις

$

Αποτελέσματα ιατρικών εργαστηρίων

$

Γυναικολογικές εξετάσεις

$

Ιατρικές εκθέσεις και πορίσματα

$

Εξιτήρια ασθενών

$

Ιστορικό ασθενών

$

Ημερολόγια ασθενών

$

Επιστημονικές εργασίες

$

Επιστημονικά άρθρα

$

Ιατρικά εγχειρίδια

$

Κείμενα παρουσίασης σε ιατρικά συνέδρια

$

Συσκευασίες φαρμάκων

$

Εγχειρίδια χρήσης ιατρικών μηχανημάτων

$

Συνταγές φαρμακευτικής αγωγής

$

Διατριβές

$

Στεφανιογραφίες