Τεχνικές Μεταφράσεις

Επίσημες Μεταφράσεις METAFRASI Θεσσαλονίκη

Οι μεταφράσεις τεχνικών κειμένων είναι ένας κλάδος με υψηλές απαιτήσεις σε θέματα ακρίβειας, ορθής απόδοσης της εκάστοτε ορολογίας καθώς και της οπτικής πιστότητας του μεταφρασμένου κειμένου συγκριτικά με το πρωτότυπο. Ως τεχνικό κείμενο λογίζεται κάθε έγγραφο που σχετίζεται με οδηγίες χρήσης, μελέτες, έρευνες, εγχειρίδια, ιστοσελίδες και εκθέσεις για μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων και μια ευρεία γκάμα τομέων τεχνολογίας και επιστημών. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις, η συνεχής ενημέρωσή μας για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στις επιστήμες και στη βιομηχανία, το ευρύ και ανώτατο επιστημονικό υπόβαθρό μας, καθώς και η εμμονή μας στη λεπτομέρεια, τόσο σε γραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πιστότητας στη διάρθρωση και στην εικόνα ενός εγγράφου, μας δίνει τη δυνατότητα να εγγυηθούμε το αρτιότερο μεταφραστικό αποτέλεσμα σε πληθώρα τεχνικών μεταφράσεων. Το εφαλτήριο της σωστής εικόνας μιας επιχείρησης στη διεθνή αγορά αποτελεί μια άρτια τεχνική μετάφραση.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι από τους τομείς εξειδίκευσης:

Τοπογραφία

Αεροδιαστημική

Αεροναυπηγική

Αστροφυσική

Θετικές επιστήμες

Τεχνολογία επικοινωνιών

Αρχιτεκτονική

Αυτοματισμοί

Εφαρμογές και τεχνολογίες βιολογίας

Αγρονομία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Γεωργική μηχανική

Γεωπονία

Βιομηχανική πληροφορική

Επιστήμη υλικών

Μελέτες δημόσιων έργων

Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων

Αρχαιολογία

Συνοπτικός κατάλογος εγγράφων και κειμένων που εμπίπτουν στους ανωτέρω τομείς:
$

Τεχνικά εγχειρίδια

$

Αρχιτεκτονικές μελέτες

$

Επιστημονικά άρθρα

$

Επιστημονικά βιβλία και περιοδικά

$

Οδηγίες συσκευών και μηχανημάτων

$

Εμπορικές παρουσιάσεις

$

Καμπάνιες SEO & AdWords

$

Εγχειρίδια χρήσης

$

Οδηγίες χρήσης βιομηχανικού εξοπλισμού

$

Οδηγίες ασφαλείας

$

Εμπορικό λογισμικό

$

Λογιστικά πακέτα

$

Ηλεκτρονικά μέσα

$

Ιστοσελίδες

$

Διαδικτυακά καταστήματα (e-shop)

$

Φύλλα προδιαγραφών

$

Βεβαιώσεις συμμόρφωσης

$

Προτάσεις κατασκευαστικών έργων

$

Localisation

$

Πατέντες

$

Πιστοποιήσεις

$

Παρουσιάσεις marketing

$

Website Globalisation

$

Διαφημιστικά κείμενα

$

Προωθητικά φυλλάδια

$

Διαφήμιση

$

Τεχνικά σχέδια

$

Σουίτες ασφαλείας

$

Κείμενα και ετικέτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

$

Ιστορικές και λαογραφικές μελέτες